באפריל 2008 הוחלט ע"י משרד התחבורה על שינוי מספר תקנות ובהן על שינוי שיטת החשמל לשיטה האירופאית.

שקעים של רכבים ותקעים של נגררים חדשים יאלצו להיות מותקנים בשיטת 13 פינים במקום 7 (השיטה שהייתה נהוגה לפני השינוי), דבר היוצר בעייה כאשר ברכב ובנגרר מותקנות שתי שיטות שונות.

את בעייה זו נפתור ע"י מתאמי פלסטיק פשוטים למעבר בין השיטות.

ננסה להבין בעזרת התרשימים הבאים איזה מתאם מתאים לך (לחץ על האיור המתאים):

אם ברכבך שקע 7:

sheka

אם ברכבך שקע 13:

sheka13