29אנו מציעים מגוון שירותי תיקון לכל סוגי הנגררים וווי הגרירה.
שיקום ושיפוץ נגררים לאחר תאונה.
החלפת כל הציוד המתקלה: צמיגים, כפות ריתום, רגליות ועוד.
סגירת נגררים בניית סולמות.
תיקון מער' חשמל לנגררים ווי גרירה.
העברת טסטים שנתיים..