מאמרים

שיטת החשמל החדשה

שיטת החשמל החדשה

באפריל 2008 הוחלט ע"י משרד התחבורה על שינוי מספר תקנות ובהן על שינוי שיטת החשמל לשיטה האירופאית. שקעים של רכבים